در حادثه نقص فنی پله برقی ایستگاه مترو میرداماد پایتخت ۵ نفر مصدوم شدند.