بیشترین حوادث ۶ ماه سال جاری در قزوین حدود ۱۶۸ مورد مربوط به نقص فنی آسانسور بوده که از این میان ۲۸ مورد نجات یافته و سه مورد مجروح شده اند.